Od stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza zmiany w monitorowaniu przewozu niektórych rodzajów odpadów. Konkretnie, rozszerzeniu ulega lista odpadów podlegających systemowi monitorowania SENT, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.

W związku z tym, podmioty odpowiedzialne za wysyłanie tych towarów, będą zobowiązane do dokonania zgłoszenia ich przewozu do rejestru SENT. Aby spełnić ten wymóg, konieczne jest zaawansowane zarejestrowanie się na Platformie PUESC.

Warto przypomnieć, że zmiany te wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 roku, które modyfikuje przepisy dotyczące monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Nowością jest objęcie systemem SENT przewozu 11 rodzajów odpadów, które w przypadku przekroczenia masy brutto 1000 kg lub objętości 1000 litrów, będą podlegały monitorowaniu.

Wykaz towarów objętych nowymi przepisami jest szczegółowo opisany w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku. Dotyczy on m.in. odpadów farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne, szlamów z usuwania farb oraz odpadowych klejów i szczeliw.

Podmioty odpowiedzialne za wysyłkę tych towarów muszą dokonać rejestracji na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym, aby spełnić wymogi zgłoszeniowe. Mimo wprowadzenia nowych regulacji, bez zmian pozostają dotychczasowe przepisy dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006.

Podstawą prawną dla wprowadzanych zmian są rozporządzenia Ministra Finansów z kwietnia 2022 roku oraz z października 2023 roku, a także ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z marca 2017 roku.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024